Dieninio matymo prietaisai

ZT5KP

Techniniai parametrai

Vidutinė kvadratinė matavimo paklaida, m/km... 5
Žiūrono didinimas, kartai ................................... 30
Objektyvo diametras, mm ................................. 40
Mažiausias vizavimo atstumas .......................... 0,9
Matavimo atskaitos paklaida ............................. 0,1