Dieninio matymo prietaisai

DSZ3

Techniniai parametrai

Vidutinė kvadratinė matavimo paklaida, m/km... 1,5
Žiūrono didinimas, kartai ................................... 30
Mažiausias vizavimo atstumas ........................... 0,5
Tolimačio koeficientas ....................................... 100